Igłoterapia w Centrum KORE – metoda terapii punktów maksymalnie bolesnych

Centrum KORE, jako jedyny specjalistyczny ośrodek w Swarzędzu, prowadzi kompleksową terapię bólu wykorzystując nowatorską metodę suchego igłowania (dry needling).

Suche igłowanie stosuje się w celu wyeliminowania ognisk bólowych umiejscowionych w obrębie punktów maksymalnie bolesnych, które znajdują się w powięziach, czyli strukturach otaczających mięśnie. Używa się go w celu likwidacji m.in. bólów głowy, bólów karku, bólów kręgosłupa i bólów barków.


Zabieg poprzedzamy przeprowadzeniem szczegółowego wywiadu na temat występujących dolegliwości. Terapeuta wykonuje również badanie palpacyjne, aby dokładnie namierzyć źródło bólu.

Igłoterapia polega na wprowadzaniu cienkiej, akupunkturowej igły w uprzednio zlokalizowany, aktywny punkt spustowy. Idea igłoterapii jest inna niż akupunktury, ponieważ igła nie jest wprowadzana powierzchownie w punkty szlaków energetycznych (meridianów) wywodzących się z medycyny alternatywnej, tylko z zamysłem stricte mechanicznego oddziaływania na tkankę łączną. Wywołane działanie mechaniczne zostaje przetworzone w odpowiedni mechanizm neurofizjologczny, który inicjuje miejscowy kontrolowany proces zapalny, co w efekcie prowadzi do regeneracji tkanek miękkich.

Zabieg jest wykonywany profesjonalnym sprzętem medycznym przy użyciu sterylnych, jednorazowych igieł z zachowaniem zasad aseptyki.