Przybliżony czas czytania: 11 min.

Szkolenia

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę naszych kursów i szkoleń, adresowanych dla fizjoterapeutów, lekarzy i położnych. Wszystkie kursy zostały stworzone przez specjalistów związanych z Centrum KORE w oparciu o autorski program.

więcej

Studia podyplomowe

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z ofertą wyjątkowych w skali Polski studiów podyplomowych dedykowanych dla: fizjoterapeutów, położnych, pielęgniarek, lekarzy, pedagogów specjalnych i psychologów.

Studia te zostały od podstaw stworzone przez zespół specjalistów związanych z Centrum Fizjoterapii Specjalistycznej KORE. Kierunki te były pionierskie – tak w odniesieniu do samej idei jak i całkowicie autorskiego programu. Nikt przed nami nie podejmował tych tematów w edukacji w tak szeroki i holistyczny sposób.

Studia są prowadzone od kilku lat w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Ciągle coś ulepszamy i zmieniamy! Mamy już ponad 200 zadowolonych i specjalistycznie przygotowanych terapeutów.
Te studia nie są łatwe – ale warto!

Zapraszamy!

Zespół KORE

więcej

Materiały dla studentów

Szanowni Studenci! Ten dział został stworzony specjalnie z myślą o Was. Na zajęciach zostali Państwo powiadomieni o możliwości łatwego i szybkiego pozyskania materiałów z zajęć. To właśnie jest miejsce w którym materiały te można zdobyć i cieszę się, że się tu spotykamy.

więcej

DOROBEK NAUKOWY

Pliki do ściągnięcia - życzymy miłej lektury!

Przybliżony czas czytania: 11 min.
Małgorzata Chochowska, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Ewa Sereda-Wiszowaty.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na skuteczność metody NDT-Bobath w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Marta Mielcarska, Małgorzata Chochowska, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak.
Tytuł: Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego – etiologia, klasyfikacja i kliniczny obraz uszkodzeń.

Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski, Patrycja Rąglewska, Jadwiga Babiak.
Tytuł: Masaż klasyczny i masaż wibracyjny punktów spustowych bólu w leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa z towarzyszącym mu obniżeniem nastroju – u osób starszych.

Marcin Wytrążek, Małgorzata Chochowska, Juliusz Huber.
Tytuł: Obiektywizacja stanu chorego z zespołem bólu mięśniowo-powięziowego w praktyce fizjoterapeutycznej

Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy T. Marcinkowski Tytuł: Zespół bólu mięśniowo-powięziowego – etiologia, patogeneza, symptomatologia

Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy T. Marcinkowski. Tytuł: Związek zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym oraz objawów sugerujących kamicę dróg żółciowych – studium przypadku zaburzeń czynnościowych.

Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy T. Marcinkowski, Juliusz Huber.
Tytuł: Ocena skuteczności leczenia zachowawczego pacjenta z zespołem Haglunda – opis przypadku.

Marcin Wytrążek, Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski Tytuł: Masaż tkanek głębokich – konieczne podejście terapeutyczne wobec narastającej epidemii chorób narządu ruchu

Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Znaczenie dotyku w medycynie – na przykładzie terapii manualnej tkanek miękkich. Cz. I. Wrażliwość dotyku, jej doskonalenie i obiektywizacja.

Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Znaczenie dotyku w medycynie – na przykładzie terapii manualnej tkanek miękkich. Cz. II. Dotyk jako czynnik terapeutyczny i kod kulturowy.

Maria Ratajska, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe wg Carol Manhaim – jako innowacyjne uzupełnienie fizjoterapii w pierwszym okresie po rewaskularyzacji tętnic wieńcowych.

Maria Ratajska, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe wg Carol Manhaim – jako innowacyjne uzupełnienie fizjoterapii w pierwszym okresie po rewaskularyzacji tętnic wieńcowych.

Joanna Jutrzenka-Jesion, Małgorzata Chochowska, Dorota Hojan-Jezierska
Tytuł: Myofascial trigger points end the body posture – deactivating them applying magnetic fields (preliminary reports).

Anna Bajek, Jadwiga Rzempowska, Kamila Gawłowicz, Irena Galewska, Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Znaczenie dotyku dla prawidłowego rozwoju kręgowców wyższych

Angelika Michalczak, Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski Tytuł: Ocena skuteczności stosowania Masażu Shantali u niemowląt

Maria Ratajska, Małgorzata Chochowska, Ryszard Kalawski
Tytuł: Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe u chorych w pierwszym okresie po rewaskularyzacji tętnic wieńcowych – doniesienie wstępne

Marta Koch, Małgorzata Chochowska, Marcinkowski Jerzy T. Tytuł: Skuteczność terapii pozaustrojową falą uderzeniową w leczeniu ostrogi piętowej.

Małgorzata Chochowska, Joanna Klonowska, Rafał Ogrodowczyk, Jerzy T. Marcinkowski Tytuł: Napięciowe bóle głowy a zespół bólu mięśniowo-powięziowego. Część I. Klasyfikacja, etiopatogeneza, kryteria diagnostyczne

Małgorzata Chochowska, Rafał Ogrodowczyk, Joanna Klonowska , Jerzy T. Marcinkowski Tytuł: Napięciowe bóle głowy a zespół bólu mięśniowo-powięziowego. Część II. Leczenie niefarmakologiczne – uwalnianie punktów spustowych (terapia manualna)

Małgorzata Chochowska, Leszek Szostak, Joanna Jutrzenka-Jesion , Jerzy T. Marcinkowski Tytuł: Differential diagnosis between fibromyalgia syndrome and myofascial pain syndrome

Małgorzata Chochowska, Rafał Ogrodowczyk, Joanna Klonowska, Marcin Wytrążek Tytuł: Terapia punktów spustowych
w napięciowych bólach głowy

Małgorzata Chochowska Tytuł: Blizna po cesarskim cięciu – problem nie tylko estetyczny

Małgorzata Chochowska, Krzysztof Rujna Tytuł: Masaż głęboki w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-powięziowego u kanadyjkarzy

Nasze projekty badawcze

Przybliżony czas czytania: 11 min.

  1. Ocena wpływu wybranych aplikacji kinesiotapingu stosowanego w obrębie szyi na postawę ciała – 2013r. (zgoda komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uchwała nr: 577/13).
  2. Ocena wpływu wybranych technik z zakresu rozluźniania mięśniowo-powięziowego w zespole krótkiej pięty – 2013 r. (zgoda komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uchwała nr: 578/13).
  3. Ocena wrażliwości uciskowej w mięśniowo-powięziowowych punktach spustowych po zastosowaniu wybranych zabiegów fizykalnych –2013r. (zgoda komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uchwała nr: 626/13).
  4. Ocena wpływu masażu kostką lodem na wrażliwość uciskową tkanek –2014 r. (zgoda komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uchwała nr: 626/13).
  5. Ocena wpływu fali uderzeniowej na wrażliwość uciskową tkanek –2014 r. (zgoda komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, uchwała nr: 626/13).

Nasze publikacje

Przybliżony czas czytania: 11 min.
1.    Małgorzata Chochowska, Elżbieta Kuncewicz
Tytuł: Metody fizjoterapeutyczne w leczeniu zaburzeń nietrzymania moczu.
Tytuł angielski: Physiotherapeutic methods used in incontinence treatment.
Czasopismo: Pol. Prz. Nauk Zdr., 2005 : nr 5, s. 89-95
Typ publikacji: artykuł polski
Punktacja Min. Nauki: 1.000

2.    Małgorzata Chochowska, Ewa Gajewska
Tytuł: Metody neurofizjologiczne w leczeniu chorych ze stwardnieniem rozsianym.
Tytuł angielski: The neurophysiological methods in the treatment on the SM sufferers.
Czasopismo: Pol. Prz. Nauk Zdr., 2005 : nr 5, s. 96-103
Typ publikacji: artykuł polski
Punktacja Min. Nauki: 1.000

3.    Małgorzata Chochowska, Zuzanna Bartkowiak, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Jadwiga Pajor
Tytuł: Analiza potrzeb w zakresie zaopatrzenia ortopedycznego u dzieci i młodzieży z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: Analysis of the requirements of an orthopedic equipment in children and adolescents with cerebral palsy.
Czasopismo: Neurol. Dziec. 2007, Vol. 16 supl. zjazdowy, s. 99-100.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Białystok, 21-23 VI 2007.
Punktacja Min. Nauki: 0.000

4.    Zuzanna Bartkowiak, Małgorzata Chochowska, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Ewa Sereda-Wiszowaty.
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na efektywność usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w oparciu o koncepcję NDT-Bobath.
Tytuł angielski: Influence of selected factors on effectiveness of NDT-Bobath therapy in children with cerebral palsy.
Czasopismo: Neurol. Dziec., 2007 : Vol. 16 supl. zjazdowy, s. 58-59.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Białystok, 21-23 VI 2007.
Punktacja Min. Nauki: 0.000

5.    Aleksandra Łuczak-Piechowiak, Zuzanna Bartkowiak, Małgorzata Chochowska, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Małgorzata Frącz
Tytuł: Ocena skuteczności działania przeciwbólowego ultradźwięków i magnetoterapii w zespołach korzeniowych odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa – doniesienie wstępne.
Czasopismo: Post. Rehab., 2008 : suppl. 7, s. 62.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe, VIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabiltacji „Deformacje i zespoły bólowe kręgosłupa”. Ryn, 04-07 IX 2008
Punktacja Min. Nauki: 0.000

6.    Małgorzata Chochowska, Patrycja Durka, Krystian Przybylski, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
Tytuł: Ocena skuteczności masażu wibracyjnego punktów maksymalnie bolesnych i klasycznego – jako techniki psychofizycznej w leczeniu przewlekłych zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa u osób starszych – doniesienia wstępne.
Tytuł całości: W: Rola aktywności ruchowej w procesie rozwoju sprawności psychofizycznej i promocji zdrowia człowieka. Red. nauk.: Jadwiga Knotowicz, Patrycja Rąglewska, Poznań 2008: Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii, 2008, s. 53-56 bibliogr.
Typ publikacji: polski fragment większej całości (rozdział w monografii)
Punktacja Min. Nauki: 0.000

7.    Małgorzata Chochowska, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Alicja Kuśnierczak
Tytuł: Ocena skuteczności okładów z pasty borowinowej w leczeniu uzdrowiskowym pacjentów z zespołem bólowym w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa.
Czasopismo: Post. Rehab., 2008 : suppl. 7, s. 40-41.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe: VIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabiltacji „Deformacje i zespoły bólowe kręgosłupa”. Ryn, 04-07 IX 2008
Punktacja Min. Nauki: 0.000

8.    Małgorzata Chochowska, Marcin Nowakowski, Bartosz Bilski, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
Tytuł: Ocena występowania dolegliwości bólowych kręgosłupa u personelu medycznego zakładów opiekuńczo-leczniczych – wstępne wyniki badań.
Czasopismo: Post. Rehab., 2008 : suppl. 7, s. 38-39.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe: VIII Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Rehabiltacji „Deformacje i zespoły bólowe kręgosłupa”. Ryn, 04-07 IX 2008
Punktacja Min. Nauki: 0.000

9.    Małgorzata Chochowska, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Ewa Sereda-Wiszowaty
Tytuł: Wpływ wybranych czynników na skuteczność metody NDT-Bobath w usprawnianiu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Tytuł angielski: Influence of chosen factors on efficiency of NDB-Bobath method in rehabilitation of children with cerebral palsy.
Czasopismo: Fizjoterapia 2008 : T. 16, nr 3, s. 8-24.
Typ publikacji: artykuł polski
Punktacja Min. Nauki: 6.000

10.    Małgorzata Chochowska, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Bartosz Bilski
Tytuł: Kinezyterapia w zapobieganiu i leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa o etiologii przeciążeniowej.
Tytuł całości: W: Higiena pracy w pielęgniarstwie. Wybrane zagadnienia. Pod red.: Bartosza Bilskiego. Wyd., 2.Poznań, 2009 s. 233-252
Typ publikacji: polski fragment większej całości (rozdział w podręczniku)
Punktacja Min. Nauki: 3.000

11.    Małgorzata Chochowska, Marta Mielcarska, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Leszek Romanowski
Tytuł: Leczenie chirurgiczne okołoporodowego uszkodzenia splotu ramiennego u dzieci – operacje rekonstrukcyjne.
Tytuł angielski: Surgical treatment of perinatal brachial plexus palsy in children – late surgical technique.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu., 2009 : T. 74, nr 5, s. 277-282
Typ publikacji: artykuł polski
Punktacja Min. Nauki: 9.000

12.    Małgorzata Chochowska, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Bartosz Bilski
Tytuł: Obciążenie fizyczne na stanowisku pracy pielęgniarki i metody ich ograniczania.
Tytuł całości: W: Higiena pracy w pielęgniarstwie. Wybrane zagadnienia. Pod red.: Bartosza Bilskiego. Wyd. 2., Poznań, 2009: s. 118-140
Typ publikacji: polski fragment większej całości (rozdział w podręczniku)
Punktacja Min. Nauki: 3.00

13.    Marta Mielcarska, Małgorzata Chochowska, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
Tytuł: Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego – etiologia, klasyfikacja i kliniczny obraz uszkodzeń.
Tytuł angielski: Perinatal brachial plexus palsy in children – etiology, classification and clinical picture of injuries.
Czasopismo: Fizjoterapia, 2009 : T. 17, nr 1, s. 66-77.
Typ publikacji: polski artykuł
Punktacja Min. Nauki: 6.000

14.    Małgorzata Chochowska, Marta Mielcarska, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak, Leszek Romanowski
Tytuł: Pierwotne operacje naprawcze w leczeniu chirurgicznym okołoporodowego uszkodzenia splotu ramiennego u dzieci.
Tytuł angielski: Primary reconstructive operation in surgical treatment of perinatal brachial plexus palsy in children.
Czasopismo: Chir. Narz. Ruchu., 2009 : T. 74, nr 4, s. 187-192
Typ publikacji: artykuł polski
Punktacja Min. Nauki: 9.000

15.    Małgorzata Chochowska, Małgorzata Zgorzalewicz-Stachowiak
Tytuł: Zasady zapobiegania przeciążeniom narządu ruchu w życiu codziennym.
Tytuł całości: W: Higiena pracy w pielęgniarstwie. Wybrane zagadnienia. Pod red.: Bartosza Bilskiego. Wyd. 2., Poznań, 2009
Strony: s. 253-268 il. bibliogr.
Typ publikacji: polski fragment większej całości (rozdział w podręczniku)
Punktacja Min. Nauki: 3.000

16.    Małgorzata Chochowska, Patrycja Rąglewska, Jadwiga Babiak
Tytuł: Kinezyterapia oparta na zasadzie tensegracji w chorobie zwyrodnieniowo-przeciążeniowej narządu ruchu
Tytuł całości: W: Międzynarodowa konferencja naukowa. „Aktywność ruchowa jako promocja zdrowia”, Red.: Jadwiga Knotowicz, Patrycja Rąglewska, Poznań 2010 s.15-19.
Typ publikacji: polski fragment większej całości (rozdział w monografii)
Punktacja Min. Nauki: 3,000

17.    Małgorzata Chochowska, Patrycja Rąglewska, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Skuteczność stosowania masażu klasycznego i wibracyjnego masażu punktów spustowych u osób starszych z zespołem bólowym kręgosłupa i towarzyszącym mu obniżeniem nastroju.
Tytuł angielski: The efficiacy of classical massage therapy and vibration massage of trigger points used in elderly patients with low back pain and depression.
Tytuł całości: W: Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej. Pod red.: Juliusza Hubera, Marcina Wytrążka, Aleksandra Kabscha., Wydaw. Nauk. Uniw. Med. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań, 2010, s. 67-74
Typ publikacji: polski fragment większej całości (rozdział w podręczniku)
Punktacja Min. Nauki: 3.000

18.    Małgorzata Chochowska, Patrycja Rąglewska, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Skuteczność zastosowania masażu klasycznego i wibracyjnego masażu punktów spustowych u osób starszych z zespołem bólowym kręgosłupa i towarzyszącym mu obniżeniem nastroju.
Tytuł angielski: The efficiacy of classical massage therapy and vibration massage of trigger points used in elderly patients with low back pain and depression.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne kierunki rozwoju fizjoterapii i terapii manualnej”. Poznań, 3-4 grudnia 2010. Program i materiały naukowe konferencji. s. 37-38.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0.000

19.    Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Laser therapy in patients with low back pain – methodological considerations.
Tytuł całości: W: Current topics on clinical neurophysiology, physiotherapy and manual therapy. Ed. by: Juliusz Huber, Marcin Wytrążek, Joanna Lipiec, Aleksandra Kulczyk. Poznan, [2011] s. 59-69
Typ publikacji: obcojęzyczny fragment większej całości – rozdziałw  monografii
Punktacja Min. Nauki: 5.000

20.     Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Laseroterapia u pacjentów z zespołem bólowym dolnego odcinka kręgosłupa.
Tytuł angielski: Laser therapy in patients with low back pain.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej” pt. Diagnostyka i leczenie fizjoterapeutyczne schorzeń z towarzyszącym bólem mięśniowym. Poznań, 24-25 XI 2011. Program i materiały naukowe konferencji. s. 42-43.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0.000

21.    Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski, Patrycja Rąglewska, Jadwiga Babiak
Tytuł: Masaż klasyczny i masaż wibracyjny punktów spustowych bólu w leczeniu zespołu bólowego kręgosłupa z towarzyszącym mu obniżeniem nastroju – u osób starszych.
Tytuł angielski: Swedish massage therapy and vibration massage of trigger points in elderly patients with low back pain and depression.
Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii., 2011 : T. 92, nr 3, s. 428-435
Typ publikacji: artykuł polski
Punktacja Min. Nauki: 6.000

22.    Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy Marcinkowski, Juliusz Huber
Tytuł: The Polish school approach of laser biostimulation in treatment of patients with cervical spine pain syndrome.
Tytuł całości: W: Physiotherapy theory and practice. Ed. by: Jacek Biernacki, Marian Majchrzycki, Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań 2011, s. 45-56
Typ publikacji: obcojęzyczny fragment większej całości (rozdział w monografii)
Punktacja Min. Nauki: 5.000

23.    Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy Marcinkowski, Juliusz Huber
Tytuł: Zastosowanie biostymulacji laserowej w leczeniu pacjentów z zespołem bólowym odcinka szyjnego kręgosłupa według polskiej szkoły.
Tytuł całości: W: Fizjoterapia w teorii i praktyce. Red: Jacek Biernacki, Marian Majchrzycki, Wydaw. Nauk. Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Poznań 2011, s. 45-56
Typ publikacji: polski fragment większej całości (rozdział w monografii)
Punktacja Min. Nauki: 3.000

24.    Marcin Wytrążek, Małgorzata Chochowska, Juliusz Huber
Tytuł: The use of pressure algometry in the evaluation of physiotherapeutic procedure efficiency.
Tytuł całości: W: Current topics on clinical neurophysiology, physiotherapy and manual therapy. Ed. by: Juliusz Huber, Marcin Wytrążek, Joanna Lipiec, Aleksandra Kulczyk. Poznań, 2011, s. 18-30
Typ publikacji: obcojęzyczny fragment większej całości (rozdział w monografii)
Punktacja Min. Nauki: 5.000

25.    Marcin Wytrążek, Małgorzata Chochowska, Juliusz Huber
Tytuł: Wykorzystanie algometrii uciskowej w ocenie skuteczności zabiegów fizjoterapeutycznych.
Tytuł angielski: The use of pressure algometry in the evaluation of physiotherapeutic procedure efficiency.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Współczesne kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej” pt. Diagnostyka i leczenie fizjoterapeutyczne schorzeń z towarzyszącym bólem mięśniowym. Poznań, 24-25 XI 2011. Program i materiały naukowe konferencji., Poznań 2011, s. 22-23.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0.000

26.    Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy T. Marcinkowski, Juliusz Huber
Tytuł: Zastosowanie biostymulacji laserowej w leczeniu pacjentów z zespołem bólowym odcinka szyjnego kręgosłupa.
Tytuł całości: W: Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nowoczesne trendy w kosmetologii i fizjoterapii”. Poznań, 8 IV 2011. Materiały naukowe konferencji., Poznań 2011, s. 20.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0.000

27.    Marcin Wytrążek, Małgorzata Chochowska, Juliusz Huber
Tytuł: Obiektywizacja stanu chorego z zespołem bólu mięśniowo-powięziowego.
Tytuł angielski: Objectification of patient state with myofascial pain syndrome.
Tytuł całości: W: III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kierunki rozwoju neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej” nt. Nowoczesne metody diagnostyczne i lecznicze neurofizjologii klinicznej, fizjoterapii i terapii manualnej. Poznań, 15-16 XI 2012. Materiały naukowe konferencji., Poznań 2012, 24-25.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0.000

28.    Marcin Wytrążek, Małgorzata Chochowska, Juliusz Huber
Tytuł: Objectivization of a patient’s state with myofascial pain syndrome in physiotherapy practice.
Czasopismo: Issue Rehabil. Orthop. Neurophysiol. Sport Promot. 2012, nr 1, s. 57-65,
Typ publikacji: artykuł obcojęzyczny
Punktacja Min. Nauki: 0.000

29.    Marcin Wytrążek, Małgorzata Chochowska, Juliusz Huber
Tytuł: Obiektywizacja stanu chorego z zespołem bólu mięśniowo-powięziowego w praktyce fizjoterapeutycznej
Czasopismo: Zeszyty Promocji Rehabilitacji, Ortopedii, Neurofizjologii i Sportu – IRONS, 2012, nr 1, s. 57-65,
Typ publikacji: artykuł polski
Punktacja Min. Nauki: 0.000

30.    Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Zaburzenia układu mięśniowo-powięziowego okolicy brzusznej a objawy kamicy dróg żółciowych – studium przypadku zaburzeń czynnościowych.
Tytuł całości: W: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym „Poszukiwanie powiązań pomiędzy zaburzeniami czynnościowymi narządów wewnętrznych a narządem ruchu”. Poznań-Sierosław, 08-10 III 2012 r. Program konferencji i streszczenia wystąpień, Sierosław 2012, s. 39-41.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0.000

31.    Małgorzata Chochowska
Tytuł: Masaż kobiety ciężarnej i niemowlęcia – moda, czy pomoc w najczęstszych dolegliwościach
Tytuł całości: W: II wielkopolska konferencja pielęgniarek i położnych, „W służbie bociana. Położna w życiu rodziny”, 31 marca 2012 roku, Kórnik.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0,000

32.    Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Zespół bólu mięśniowo-powięziowego – etiologia, patogeneza, symptomatologia
Czasopismo: Fizjoterapia, 2012: T. 20, nr 2, s. 89-96
Typ publikacji: artykuł polski
Punktacja Min. Nauki: 6,000

33.    Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Związek zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym oraz objawów sugerujących kamicę dróg żółciowych – studium przypadku zaburzeń czynnościowych.
Tytuł angielski: Relationship between the myofascial system and symptoms suggesting cholelithiasis – case study.
Czasopismo: Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2012 : T. 18, nr 4, s. 261-267
Typ publikacji: polski artykuł
Punktacja Min. Nauki: 4,000

34.    Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy T. Marcinkowski, Juliusz Huber
Tytuł: Ocena skuteczności leczenia zachowawczego pacjenta z zespołem Haglunda – opis przypadku.
Tytuł angielski: Evaluation of the effectiveness of conservative treatment of the patient with Haglund’s syndrome – a case report.
Czasopismo: Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 1, s. 86-94,
Typ publikacji: polski artykuł
Punktacja Min. Nauki: 7,000

35.    Joanna Jutrzenka-Jesion, Dorota Hojan-Jezierska, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Wpływ pól magnetycznych na mięśniowo-powięziowe punkty spustowe.
Tytuł całości: W: II Sympozjum: Biofizyka a Medycyna, Czarna Góra-Poznań 17-22 lutego, 2013r.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0,000

36.    Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Jerzy Marcinkowski
Tytuł: Zespół bólu mięśniowo-powięziowego jako przyczyna zespołów bólowych kręgosłupa
Tytuł całości: W: V międzynarodowa konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym: Przepuklina jądra miażdżystego, zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa – ich znaczenie i rozumienie w różnych specjalnościach medycznych, Sierosław 8-9.03.2013 roku,s.34-35
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0,000

37.    Joanna Jutrzenka-Jesion, Dorota Hojan-Jezierska, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Wpływ nieprawidłowej postawy ciała na występowanie mięśniowo-powięziowych punktów spustowych oraz ich dezaktywacja z zastosowaniem pól magnetycznych.
Tytuł angielski: The influence of incorrect posture on myofascial pain syndrome. The removal of trigger points with use of megnetic fields.
Tytuł całości: W: XX Konferencja Inżynierii Akustycznej i Biomedycznej. Kraków-Zakopane, 15-19 kwietnia 2013., Zakopane, 2013: s. 33-36,
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0.000

38.    Jerzy Marcinkowski, Anna Edbom-Kolarz, Anna Bajek, Aneta Klimberg, Andrzej Zarzycki, Irena Galewska, Małgorzata Chochowska, Tomasz Kilarski, Zbigniew Lindner, Hanna Wiśniewska-Śliwińska
Tytuł: Czy oto rodzi się „nowoczesny człowiek” – niewrażliwy na śmierć najbliższych? Część I. Pochówki z perspektywy historycznej
Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia, Red.: Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak, tom XI, Białystok 2013, s. 407-420
Typ publikacji: polski fragment większej całości (rozdział w monografii)
Punktacja Min. Nauki: 3.000

39.    Jerzy Marcinkowski, Anna Edbom-Kolarz, Anna Bajek, Aneta Klimberg, Andrzej Zarzycki, Irena Galewska, Małgorzata Chochowska, Tomasz Kilarski, Zbigniew Lindner, Hanna Wiśniewska-Śliwińska
Tytuł: Czy oto rodzi się „nowoczesny człowiek” – niewrażliwy na śmierć najbliższych? Część II. Pierwsza nekropolia królewskiego miasta Poznania
Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia, Red.: Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak, tom XI, Białystok 2013, s. 421-424
Typ publikacji: polski fragment większej całości (rozdział w monografii)
Punktacja Min. Nauki: 3.000

40.    Małgorzata Chochowska, Jerzy Marcinkowski
Tytuł: Tanatos merda ogonem- zjawisko uczłowieczania zwierząt w kulturze na przykładzie tradycji funeralnych
Tytuł całości: W: W drodze do brzegu życia, Red.: Elżbieta Krajewska-Kułak, Cecylia Regina Łukaszuk, Jolanta Lewko, Wojciech Kułak, tom XI, Białystok 2013, s. 425-440
Typ publikacji: polski fragment większej całości (rozdział w monografii)
Punktacja Min. Nauki: 3,000

41.    Marcin Wytrążek, Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Masaż tkanek głębokich – konieczne podejście terapeutyczne wobec narastającej epidemii chorób narządu ruchu
Czasopismo: Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013 : T. 94, nr 3, s. 428-433,
Typ publikacji: polski artykuł
Punktacja Min. Nauki: 6,000

42.    Joanna Jutrzenka-Jesion, Dorota Hojan-Jezierska, Małgorzata Chochowska
Tytuł: The influence of static magnetic field on myofascial trigger points.
Tytuł całości: W: 25th   Bilateral Poznań – Halle Symposium “Perspectives&Challenges in Medicine, Poznań, 13-15 września, 2013 r.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0.000

43.    Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Znaczenie dotyku w medycynie – na przykładzie terapii manualnej tkanek miękkich. Cz. I. Wrażliwość dotyku, jej doskonalenie i obiektywizacja.
Tytuł angielski: Importance of touch in medicine – as an example of soft tissue manual therapy. Part I. Touch sensitivity, its improvement and objectification
Czasopismo: Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 3, s. 262-268,
Typ publikacji: polski artykuł
Punktacja Min. Nauki: 7,000

44.    Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Znaczenie dotyku w medycynie – na przykładzie terapii manualnej tkanek miękkich. Cz. II. Dotyk jako czynnik terapeutyczny i kod kulturowy.
Tytuł angielski: Importance of touch in medicine – as an example of soft tissue manual therapy. Part II. Touch as a therapeutic agent and the cultural code.
Czasopismo: Hygeia Public Health, 2013 : T. 48, nr 3, s. 269-273,
Typ publikacji: polski artykuł
Punktacja Min. Nauki: 7,000

45.    Joanna Jutrzenka-Jesion, Dorota Hojan-Jezierska, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Deactivating myofascial trigger points applying static magnetic fields.
Tytuł całości: W: EQBS 2nd International symposium Electromagnetic Fields and Quantum Phenomena in the Biological Systems, Poznań 3-4 października, 2013r.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0,000

46.    Maria Ratajska, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe wg Carol Manhaim – jako innowacyjne uzupełnienie fizjoterapii w pierwszym okresie po rewaskularyzacji tętnic wieńcowych.
Tytuł angielski: Myofscial release by Carol Manhaim – as a innovative complement to physiotherapy in the first period after coronary revascularization
Czasopismo:  Hygeia Public Health, 2013: T. 48, nr 4, s.400-4007,
Typ publikacji: polski artykuł
Punktacja Min. Nauki: 7,000

47.    Małgorzata Chochowska, Joanna Jutrzenka-Jesion
Tytuł: Techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego w pracy z blizną po operacji cesarskiego cięcia
Tytuł całości: W: III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Promocja Zdrowia Reprodukcyjnego, Poznań 18 listopada, 2013r.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0,000

48.    Marcin Wytrążek, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Postępowanie profilaktyczne w dolegliwościach bólowych stóp.  
Tytuł angielski: Preventive procedure in foot pain complein.
Czasopismo:  Rehabilitacja w Praktyce, 2014: nr 1, s.56-61,
Typ publikacji: polski artykuł
Punktacja Min. Nauki: 4,000

49.    Joanna Jutrzenka-Jesion, Dorota Hojan-Jezierska, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Dezaktywacja mięśniowo-powięziowych punktów spustowych z zastosowaniem wolnozmiennych pól magnetycznych
Tytuł całości: W: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Wyzwania i Dylematy Fizjoterapii, Biała Podlaska 17-18 lutego, 2014r.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0,000

50.    Małgorzata Chochowska, Marcin Wytrążek, Joanna Jutrzenka-Jesion
Tytuł: Neurofizjologiczne mechanizmy oddziaływania manipulacji mięśniowo-powięziowych w obrębie miednicy.
Tytuł całości: W: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym, Interdyscyplinarne oblicze zespołu dna miednicy w różnych sferach życia – trudności terapeutyczne i diagnostyczne, Sierosław 7-8 marca, 2014r.
Typ publikacji: polskie streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0,000

51.    Joanna Jutrzenka-Jesion, Małgorzata Chochowska, Dorota Hojan-Jezierska
Tytuł: Myofascial trigger points end the body posture – deactivating them applying magnetic fields (preliminary reports).
Czasopismo: Acta Physica Polonica A, 2014: 125,4a:16-19.
Typ publikacji: angielskojęzyczny artykuł
Punktacja Min. Nauki: 15,000
Wskaźnik Impact Factor: 0,604

52.    Anna Bajek, Jadwiga Rzempowska,  Kamila Gawłowicz, Irena Galewska, Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Znaczenie dotyku dla prawidłowego rozwoju kręgowców wyższych
Tytuł angielski: Importance of touch for proper development of higher vertebrates
Czasopismo: Hygeia Public Health, 2014: T. 49, nr 3, s. 421-424
Typ publikacji: polskojęzyczny artykuł
Punktacja Min. Nauki: 7,000

53.    Angelika Michalczak, Małgorzata Chochowska, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Ocena skuteczności stosowania Masażu Shantali u niemowląt
Tytuł angielski: Evaluation of the efficacy of Shantala Massage for infants
Czasopismo: Hygeia Public Health, 2014: T. 49, nr 3, s. 501-506
Typ publikacji: polskojęzyczny artykuł
Punktacja Min. Nauki: 7,000

54.    Maria Ratajska,  Małgorzata Chochowska,  Ryszard Kalawski
Tytuł: Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe u chorych w pierwszym okresie po rewaskularyzacji tętnic wieńcowych – doniesienie wstępne
Tytuł angielski: Myofascial release in patients in the first period after coronary revascularization – a preliminary report
Czasopismo: Hygeia Public Health, 2014: T. 49, nr 3, s. 609-616
Typ publikacji: polskojęzyczny artykuł
Punktacja Min. Nauki: 7,000

55.    Mateusz Nienadowski, Marcin Wytrążek, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Ocena skuteczności ćwiczeń w profilaktyce dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u osób wykonujących pracę siedzącą.
Tytuł całości: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia. Poznań, 14-15 listopada 2014r.
Typ publikacji: streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0,000

56.    Emilia Gnus, Monika Osińska, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Ocena satysfakcji życiowej i samopoczucia psychicznego pacjentów przed operacją tętniaka aorty.
Tytuł całości: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia. Poznań, 14-15 listopada 2014r.
Typ publikacji: streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0,000

57.    Małgorzata Chochowska, Joanna Jutrzenka- Jesion, Marcin Wytrążek
Tytuł: Terapia manualna tkanek miękkich w pracy z blizną po operacji cesarskiego cięcia.
Tytuł całości: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia. Poznań, 14-15 listopada 2014r.
Typ publikacji: streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0,000

58.    Marcin Wytrążek, Łukasz Sekular, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Rozciąganie mięśni.
Tytuł całości: Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia. Poznań, 14-15 listopada 2014r.
Typ publikacji: streszczenie zjazdowe
Punktacja Min. Nauki: 0,000

59.    Radosław Szwarocki, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Terapia tkanek miękkich w zespole skrzyżowania górnego – opis przypadku.
Czasopismo: Rehabilitacja w Praktyce:  2014,6: 34-39
Typ publikacji: polskojęzyczny artykuł
Punktacja Min. Nauki: 4,000

60.    Radosław Szwarocki, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Terapia tkanek miękkich w zespołach posturalnych szyi i obręczy barkowej.
Tytuł całości: Borowicz A.M., Kossowska I.: Fizjoterapia wobec nowych wyzwań, Wydawnictwo WSEiT, Poznań 2014.
Typ publikacji: polski fragment większej całości (monografia polskojęzyczna)
Punktacja Min. Nauki: 4,000

61.    Marta Koch, Małgorzata Chochowska, Marcinkowski Jerzy T.
Tytuł: Skuteczność terapii pozaustrojową falą uderzeniową w leczeniu ostrogi piętowej.
Tytuł angielski: Efficacy of extracorporeal shock wave therapy in treatment of heel spurs
Czasopismo: Hygeia Public Health, 2014: T. 49, nr 4, s. 838-844
Typ publikacji: polskojęzyczny artykuł
Punktacja Min. Nauki: 7,000

62.    Małgorzata Chochowska, Maria Ratajska, Marcin Wytrążek, Ryszard Kalawski
Tytuł: Zastosowanie rozluźniania mięśniowo-powięziowego u pacjentów kardiochirurgicznych w pierwszym okresie pooperacyjnym
Czasopismo: Rehabilitacja w Praktyce:  2015,1: 24-31
Typ publikacji: polskojęzyczny artykuł
Punktacja Min. Nauki: 4,000

63.    Emilia Gnus, Monika Osińska, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Ocena satysfakcji życiowej i samopoczucia psychicznego pacjentów przed operacją tętniaka aorty.
Tytuł całości: Borowicz A.M., Kossowska I., Mańkowska A. (red.): Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia. Poznań 2014, s. 255-264
Typ publikacji: polski fragment większej całości (rozdział w monografii)
Punktacja Min. Nauki: 4,000

64.    Mateusz Nienadowski, Marcin Wytrążek, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Ocena skuteczności ćwiczeń w profilaktyce dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa u osób wykonujących pracę siedzącą.
Tytuł całości: Borowicz A.M., Kossowska I., Mańkowska A. (red.): Kierunki rozwoju fizjoterapii i kosmetologii w aspekcie promocji zdrowia. Poznań 2014, s. 217-234.
Typ publikacji: polski fragment większej całości (rozdział w monografii)
Punktacja Min. Nauki: 4,000

65.    Małgorzata Chochowska, Joanna Klonowska, Rafał Ogrodowczyk, Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Napięciowe bóle głowy a zespół bólu mięśniowo-powięziowego. Część I. Klasyfikacja, etiopatogeneza, kryteria diagnostyczne
Tytuł angielski: Tension headache and myofascial pain syndrome. Part I. Classification, pathogenesis, diagnostic criteria.
Czasopismo: Hygeia Public Health, 2015: T. 50, nr 2, s. 283-287
Typ publikacji: polskojęzyczny artykuł
Punktacja Min. Nauki: 7,000

66.    Małgorzata Chochowska, Rafał Ogrodowczyk, Joanna Klonowska , Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Napięciowe bóle głowy a zespół bólu mięśniowo-powięziowego. Część II. Leczenie niefarmakologiczne – uwalnianie punktów spustowych (terapia manualna)
Tytuł angielski: Tension headache and myofascial pain syndrome. Part II. Drug-free treatment – trigger point release (manual therapy)
Czasopismo: Hygeia Public Health, 2015: T. 50, nr 2, s. 288-293
Typ publikacji: polskojęzyczny artykuł
Punktacja Min. Nauki: 7,000

67.    Małgorzata Chochowska, Leszek Szostak, Joanna Jutrzenka-Jesion , Jerzy T. Marcinkowski
Tytuł: Differential diagnosis between fibromyalgia syndrome and myofascial pain syndrome
Czasopismo: Journal of Pre-clinical and Clinical Research , 2015: T. 9, nr 1, s. 82-06
Typ publikacji: angielskojęzyczny artykuł
Punktacja Min. Nauki: 8,000

68.    Małgorzata Chochowska
Tytuł: Blizna po cesarskim cięciu – problem nie tylko estetyczny.
Czasopismo: Praktyka lekarska , 2017 luty, nr 139, s. 14-16
Typ publikacji: polskojęzyczny artykuł

69. Krzysztof Rujna, Małgorzata Chochowska
Tytuł: Masaż głęboki w leczeniu zespołu bólu mięśniowo-powięziowego u kanadyjkarzy

Czasopismo: Praktyczna fizjoterapia , 2017 , s. 20-29
Typ publikacji: polskojęzyczny artykuł