Przybliżony czas czytania: < 1 min.

To, że mózg wpływa na każde ludzkie zachowanie, jest oczywiste. Badaniem tej zależności zajmują się naukowcy z różnych dziedzin, w tym również z psychologii. Pasjonujesz się tą tematyką? Rozważ kształcenie z zakresu neuropsychologii. Te studia odpowiedzą na wiele twoich pytań i przygotują cię do przyszłej działalności klinicznej, która jest uznawana za jeden z najlepiej płatnych zawodów po psychologii.

 

Neuropsychologia – co to za studia?

Już na początku należy podkreślić, że neuropsychologia to studia będące specjalnością w obrębie kierunku Psychologia I stopnia. Oznacza to, że nie jest ona oddzielnym kierunkiem, a co za tym idzie – przedmioty z tego modułu specjalnościowego rozpoczynają się dopiero w połowie nauki, czyli od 4. semestru.

Interdyscyplinarne studia z neuropsychologii są połączeniem wiedzy medycznej (neurologicznej) z psychologiczną. Dzięki temu studenci uczą się np. budowy mózgu i związków między jego poszczególnymi częściami, poznają od podszewki zasady funkcjonowania układu nerwowego oraz zaznajamiają się z technikami i metodami badawczymi, które przydadzą się osobom zainteresowanym np. pracą w klinikach neurologicznych.

A skoro o pracy mowa – chociaż neuropsychologia na studiach licencjackich nie daje uprawnień do wykonywania zawodu, to jest doskonałym wstępem do zostania specjalistą w tej nadal rozwijającej się w Polsce dziedzinie. Osoby po 4-letniej specjalizacji klinicznej, na którą można zapisać się po zdobyciu tytułu magistra psychologii, będą mogły szukać pracy:

  • w klinikach diagnostycznych,
  • na oddziałach neuropsychologii w szpitalach specjalistycznych,
  • w gabinetach publicznych i prywatnych (możesz założyć własną działalność gospodarczą),
  • w firmach specjalizujących się w doradztwie zawodowym.

Program z zakresu neuropsychologii. Tego nauczą cię studia

Czego nauczysz się na neuropsychologii? Studia licencjackie na tej specjalności zapewniają kompleksowe przygotowanie z zakresu rozpoznawania i leczenia dysfunkcji wynikających z zaburzeń mózgu lub układu nerwowego. Gwarantuje to program realizowany zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na liście przedmiotów specjalnościowych studentów neuropsychologii znajdziesz między innymi: budowę i funkcje mózgu, neuromarketing, deficyty poznawcze towarzyszące zaburzeniom, neuropsychologię kliniczną, poznawczą oraz dzieci i młodzieży, psychosomatykę czy testowe metody oceny neuropsychologicznej.

Neuropsychologia – studia licencjackie. Gdzie się zapisać?

Interesujesz się neuropsychologią i chcesz wybrać te studia? Wiemy, gdzie warto je ukończyć. Szukając odpowiedniej placówki, zwróć uwagę na:

  • pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
  • uzyskane certyfikaty,
  • kadrę.

Jeżeli chcesz połączyć naukę z pracą, dzięki której zdobędziesz tak ważne doświadczenie zawodowe, to rozważ neuropsychologię na studiach online. Prowadzi je między innymi Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która oprócz neuropsychologii oferuje studentom też inne specjalności – psychologię zdrowia, psychologię kliniczną czy coaching i mediacje.

Data ostatniej aktualizacji: 27.03.2024