Test 4 szklanek. Pobieranie próbek moczu przed, w trakcie i po masażu prostaty może pomóc w zlokalizowaniu infekcji bakteryjnej w obrębie dróg moczowych i jest stosowane w leczeniu zapalenia prostaty. Tradycyjna technika zbierania moczu z czterech szklanek, opisana przez Mearesa i Stameya w 1968 roku, obejmuje badanie czterech próbek moczu.

Test 4 szklanek – jak przebiega procedura pobrania próbek?

  1. Pierwsza próbka to początkowy strumień moczu (VB1), czyli pierwsze 10 ml moczu i reprezentuje próbkę z cewki moczowej.
  2. Następnie pacjent oddaje kolejne 100-150 ml moczu – środkowy strumień moczu.
  3. Pobiera się drugą próbkę, opróżniony pęcherz  (VB2), czyli kolejne 10 ml moczu i odpowiada próbce z pęcherza moczowego.
  4. Trzecią próbką jest wydzielina prostaty (EPS), czyli płyn pobrany podczas masażu prostaty.
  5. Czwarta próbka, pęcherz opróżniony  (VB3), składa się z pierwszych 10 ml moczu pobranego po masażu prostaty; zawiera EPS uwięziony w sterczowej cewce moczowej.

 

test 4 szklanek mearesa stameya
Test czterech szklanek

 

Wykonanie testu 4 szklanek umożliwia zbadanie flory bakteryjnej dróg moczowych  cewki moczowej, pęcherza oraz prostaty.

Dzięki diagnostyce na podstawie Testu 4 szklanek Mearesa Stameya, można odpowiednio określić rodzaj zapalenia prostaty oraz zaproponować odpowiednią formę leczenia np. antybiotykoterapię lub leczenie zapalenia prostaty metodą ESWT.