Przybliżony czas czytania: 2 min.

Cefalometria to jedna z metod diagnostycznych w stomatologii, która pozwala na dokładną ocenę budowy szkieletowej twarzoczaszki oraz zgryzu. Warto poznać szczegóły związane z tą techniką, aby zrozumieć, jakie korzyści daje ona w diagnostyce ortodontycznej i chirurgicznej. W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat cefalometrii.

 

Czym jest cefalometria?

Cefalometria to technika diagnostyczna, która polega na badaniu radiologicznym twarzoczaszki. Na podstawie wykonanych zdjęć rentgenowskich uzyskuje się obraz czaszki, który pozwala na ocenę anatomii szkieletu twarzoczaszki, zgryzu, mięśni i tkanek miękkich. Badanie przeprowadzają specjaliści z https://xray.pl/ i podobnych klinik o specjalistycznym charakterze.

Przebieg badania cefalometrycznego

Badanie cefalometryczne polega na wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich pacjenta w pozycji bocznej. Zdjęcia te pozwalają na uzyskanie obrazów anatomicznych szkieletu twarzoczaszki, których analiza pozwala na ocenę wielkości i kształtu kości oraz kątów składowych układu stomatognatycznego. Na podstawie wyników badań cefalometrycznych ortodonci i chirurdzy szczękowo-twarzowi planują leczenie ortodontyczne lub chirurgiczne.

Techniki wykonywania cefalometrii

Obecnie najczęściej stosowaną techniką wykonywania cefalometrii jest metoda rentgenowska, która polega na wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich. W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskuje również cefalometria bezpromieniowa, która opiera się na skanowaniu głowy pacjenta przy pomocy specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. W obu przypadkach celem jest uzyskanie dokładnego obrazu szkieletu twarzoczaszki, który pozwala na dokładną analizę anatomii oraz wskazanie właściwego planu leczenia.

Wskazania do wykonania cefalometrii

Badanie cefalometryczne wykonywane jest przede wszystkim u pacjentów z zaburzeniami zgryzu i rozwoju szkieletowego twarzoczaszki. Wskazaniem do wykonania cefalometrii jest również planowanie leczenia ortodontycznego lub chirurgicznego, a także kontrola postępu leczenia.

Ocena rozwoju szkieletowego twarzoczaszki

Analiza cefalometryczna pozwala na dokładną ocenę rozwoju szkieletowego twarzoczaszki. Dzięki temu możliwe jest wczesne wykrycie zaburzeń w rozwoju kości oraz zastosowanie właściwych metod leczenia. U dzieci badanie cefalometryczne wykonuje się w wieku około 7-8 lat, gdy kości twarzoczaszki są jeszcze w fazie wzrostu.

Analiza zgryzu

Badanie cefalometryczne pozwala na dokładną analizę zgryzu. Ocena kąta nachylenia zębów, wielkości i kształtu łuków zębowych oraz pozycji zębów w jamie ustnej pozwala na dokładne zaplanowanie leczenia ortodontycznego. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie idealnego ustawienia zębów i prawidłowego zgryzu.

Planowanie leczenia ortodontycznego

Analiza cefalometryczna jest niezbędna w planowaniu leczenia ortodontycznego. Dzięki uzyskanym wynikom możliwe jest wybór odpowiedniej metody leczenia oraz zaplanowanie długości i sposobu jego przeprowadzenia. Ponadto, po wykonaniu leczenia ortodontycznego, badanie cefalometryczne pozwala na dokładną kontrolę wyników i ocenę skuteczności przeprowadzonej terapii.

Rodzaje cefalometrii

Istnieją różne rodzaje cefalometrii, które różnią się między sobą techniką wykonania oraz analizowanymi parametrami.

Cefalometria 2D i 3D

Cefalometria 2D polega na analizie zdjęć rentgenowskich w dwóch wymiarach, natomiast cefalometria 3D opiera się na analizie zdjęć trójwymiarowych. Cefalometria 3D jest dokładniejsza i pozwala na uzyskanie trójwymiarowego obrazu szkieletu twarzoczaszki, co jest szczególnie przydatne w planowaniu leczenia chirurgicznego.

Cefalometria rentgenowska i bezpromieniowa

Cefalometria rentgenowska opiera się na wykonaniu serii zdjęć rentgenowskich, natomiast cefalometria bezpromieniowa opiera się na skanowaniu głowy pacjenta przy pomocy specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Cefalometria bezpromieniowa jest bezpieczniejsza dla pacjenta, ponieważ nie naraża go na działanie promieniowania jonizującego, co jest szczególnie ważne u dzieci i kobiet w ciąży.

Zalety i wady cefalometrii

Zaletą cefalometrii jest jej dokładność i precyzja. Dzięki badaniu cefalometrycznemu możliwe jest dokładne zaplanowanie leczenia ortodontycznego i chirurgicznego oraz kontrola postępu leczenia. Jedną z głównych wad cefalometrii jest narażenie pacjenta na promieniowanie rentgenowskie. W przypadku cefalometrii bezpromieniowej ta wada nie występuje, jednak nie wszystkie placówki medyczne posiadają odpowiedni sprzęt diagnostyczny.

Perspektywy rozwoju cefalometrii

Cefalometria jest niezwykle przydatną techniką diagnostyczną, która pozwala na dokładną ocenę budowy szkieletowej twarzoczaszki oraz zgryzu. Wraz z postępem technologii i rozwojem nowych narzędzi diagnostycznych można spodziewać się dalszego rozwoju tej dziedziny. W przyszłości możliwe jest zastosowanie nowych technologii, takich jak tomografia komputerowa czy skanowanie 3D, które pozwolą na jeszcze dokładniejszą analizę anatomii szkieletu twarzoczaszki i wskazanie właściwych metod leczenia.

Data ostatniej aktualizacji: 15.05.2023