Przybliżony czas czytania: < 1 min.

Rehabilitacja dzieci w ciągu ostatnich kilku lat przeżywa burzliwy rozwój. Zmieniły się możliwości diagnostyki i terapii niemowląt. Więcej uwagi zwraca się na profilaktykę rozwoju ruchowego małych dzieci.

Coraz częściej spotykamy rodziców, którzy chętnie uczą się prawidłowej pielęgnacji, chcą poznać zabawy, które mają znaczenie dla rozwoju i jak najlepszej koordynacji u dziecka.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom dążymy do tego by poznać przyczynę kłopotów dziecka, a następnie staramy się pomóc, posługując się sprawdzonymi i wiodącymi metodami pracy w zakresie rehabilitacji dziecięcej.

Podczas terapii zwracamy uwagę na aktywny udział dziecka i kształtowanie u niego pozytywnego nastawienia do wysiłku i dotyku. Jesteśmy głęboko przekonani, że wyłącznie terapia w optymalnych bezstresowych warunkach zapewnia rozwój prawidłowych reakcji zarówno posturalnych jak emocjonalnych.

Specjaliści związani z Centrum KORE są autorami pierwszych w Polsce studiów podyplomowych dla fizjoterapeutów z zakresu Fizjoterapii pediatrycznej, Holistycznej opieki okołoporodowej i Wczesnej interwencji i wspomagania i rozwoju dziecka .

Szanowni Rodzice – każdemu dziecku można pomóc i nie wolno się poddawać. Duże zmiany wymagają małych kroków

Zaburzenia w rozwoju dziecka

Przybliżony czas czytania: < 1 min.

 • zaburzenia snu
 • niepokój
 • nadruchliwość
 • przepuklina oponowo-rdzeniowa
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • choroby nerwowo-mięśniowe
 • deficyty neurologiczne
 • wady postawy
 • kolki
 • problemy z trawieniem
 • problemy ze stawem skroniowo-żuchwowym i wystającym językiem
 • kręcz szyi oraz ustawienie kręczowe
 • kiss syndrome
 • asymetrie złożeniowe
 • praca nad schematem ciała
 • normalizacja napięcia
 • zaburzenia napięcia i koordynacji
 • choroby genetyczne
 • problemy strukturalne i czynnościowe
 • nieprawidłowe ssanie
 • wady twarzoczaszki
 • wodogłowie
 • problemy z oddychaniem
 • problemy układu kostno-stawowego
 • problemy z układem krążenia
 • nieprawidłowe ustawienia kończyn
 • dysplazja biodra
 • stopa końsko-szpotawa

Data ostatniej aktualizacji: 26.07.2021

Metody pracy

Przybliżony czas czytania: < 1 min.

 • metoda NDT-Bobath
 • metoda Bobath-Baby
 • Metoda Integracji Sensorycznej
 • masaż kinesiotaping
 • terapia bazalna
 • terapia mowy i jedzenia
 • masaż Castillo-Morallesa
 • rehabilitacja funkcjonalna
 • stymulacja wzroku i słuchu
 • terapia czaszkowo-krzyżowa
 • techniki osteopatyczne

Data ostatniej aktualizacji: 26.07.2021

Data ostatniej aktualizacji: 26.07.2021