Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej – rozszerzone wydanie

Z przyjemnością  informujemy, że na ukończeniu są już prace nad rozszerzonym polskim wydaniem pracy Jamesa Earlsa i Tomasa Myersa Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej. Książka w dniu jutrzejszym trafi do drukarni.

Jest ona owocem współpracy dr n. med. Małgorzaty Chochowskiej – jako Redaktora i kierownikia naukowego oraz mgr Agaty Nieboj – tłumacza.

Kolejne polskie wydanie ukaże się nakładem Wydawnictwa Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii.

W 2012 roku ukazało się pierwsze wydanie książki Rozluźnianie powięziowe dla równowagi strukturalnej. Jak można było przewidzieć, pierwszy nakład został szybko wyczerpany. W międzyczasie James Earls i Thomas Myers znacznie uzupełnili i zmienili swój podręcznik, dodając do niego szczegółowe sekcje czytania ciała, które w niezwykle mądry i uporządkowany sposób łączą się z opisanymi tu szeroko i bogato zilustrowanymi technikami pracy. Otrzymaliśmy synkretyczną, przystępnie napisaną pozycję, która krok po kroku prowadzi nas przez spotkanie z pacjentem – od chwili jego wejścia do gabinetu i wstępną obserwację, poprzez jej pogłębianie, badanie palpacyjne oraz zachowania się ciała w rozmaitych wzorcach ruchowych, aż po diagnozę i konkretne techniki terapeutyczne.