Zakład patofizjologii narządu ruchu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu