Wielkie zmiany wymagają małych kroków

Mgr Edyta Wdowiak
fizjoterapeuta dziecięcy

Od 1994 zajmuje się diagnozą i terapią dzieci. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Wielkopolskim Centrum Edukacji Medycznej. Od 2000 roku pracuje jako fizjoterapeuta oraz pełni funkcję koordynatora ds. rehabilitacji w Dziennym Ośrodku Rehabilitacyjnym “Bartek” w Poznaniu. Certyfikowany terapeuta Metody NDT Bobath, metody NDT Bobath Baby oraz certyfikowany terapeuta metody Integracji Sensorycznej. Dodatkowo ukończyła szkolenia z zakresu podstaw terapii neurokinezjologicznej wg Vojty, kurs Kinesiotapingu i Kinesiotapingu w Pediatrii oraz kurs Terapii Cranio-Sacralnej wg Upllegera.

Podczas terapii zwraca uwagę na aktywny udział dziecka i kształtowanie pozytywnego nastawienia do wysiłku i dotyku . Uważa, że wyłącznie terapia w optymalnych bezstresowych warunkach zapewnia rozwój prawidłowych reakcji zarówno posturalnych jak i emocjonalnych. Najczęściej stosuje ćwiczenia w formie zabawy, kształtującej budowanie czucia i prawidłowego schematu ciała dziecka w miejscu i w przestrzeni.

Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych w Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu. Jest również kierownikiem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych dla fizjoterapeutów dziecięcych w zakresie Fizjoterapii w pediatrii.

Nr PWZ 10818

Edukacja

STUDIA

 1. Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku rehabilitacja ruchowa z uprawnieniami do fizykoterapii
 2. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, studia podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej

Kursy i szkolenia

 1. Szkolenie „Podstawy wczesnej diagnostyki i terapii neurokinezjologicznej wg Voyty dzieci z zaburzeniami centralnej koordynacji ruchowej, Wrocław, Fundacja „Promyk Słońca”, 1996r.
 2. Szkolenie „Neurkinezjologia i ruch taneczny” -techniki pracy z dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami w rozwoju motoryki i sfery emocjonalnej, Instytut Neurokinezjologi i i Integracji Odruchów w Warszawie, 2006r.
 3. Kurs Integracji Sensorycznej- etap I, Warszawa , 2006r.
 4. Kurs NDT Bobath (basic) – prowadzony przez Zofię Szwiling w Centrum Marii Knott w Krakowie, 2007r.
 5. Kurs Integracji Sensorycznej- etap II, Warszawa 2009r.
 6. Kurs NDT Bobath Baby (zaawansowany)- prowadzony przez Lois Bly, Kraków-Prokocim, 2010 r.
 7. Kurs kinesiology taping (Basic), Poznań, 2010r.
 8. Kurs kinesiology taping w pediatrii, Gdańsk, 2011r.
 9. Szkolenie Terapia Craniosaclna –poziom CST I i CST II, Instytut Upledgera, prowadzony przez Johna Page, Poznań, 2013r.
 10. Kurs Terapia Bazalna, prowadzony przez Frieder Luckhoff w REHA-PLUS, Kraków, 2013r.
 11. Konferencja EBTA w Warszawie „A Preemie is alway s a preemie ” – z czynnym uczestnictwem w grupie workshop SOFFI ”Wspomaganie karmienia u niemowląt ”prowadzonej przez Erin Sundseth Ross, Warszawa, 2014r.
 12. Kurs osteopatyczny „Staw kolanowy” -wykładowca Tobias K.Dobler, Poznań, 2014.
 13. Kurs osteopatyczny „Terapia craniosacralna’’ -wykładowca Torsten Lien, Poznań, 2014.