Fizjoterapia ciąży i połogu

Zapewne nie raz słyszałaś, że ciąża nie jest chorobą. Pomimo tego, w tym ważnym dla każdej kobiety okresie życia, powszechnie pojawiają się różnorodne dolegliwości np. obrzęki, żylaki, bóle kręgosłupa i stawów. Możemy pomóc Ci w ich złagodzeniu. Dobierzemy i nauczymy Cię odpowiednich ćwiczeń przygotowujących Twój organizm do ogromnego wysiłku jakim jest poród.

więcej

Terapia manualna

Terapia manualna jest nowoczesnym i bardzo specjalistycznym działem pracy z ciałem. W Polsce Terapią Manualną zajmują się głównie fizjoterapeuci i lekarze. Aby stać się terapeutą manualnym należy odbyć wiele kursów i szkoleń w systemie kształcenia podyplomowego. Nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa „manus” – oznaczającego rękę. Terapeuta manualny pracuje rękoma i „widzi” rękoma.

więcej

Ból i przeciążenia

Leczenie bólu jest nauką o człowieku, ale człowieku którego poznajemy w jednym z trudnych momentów jego życia – może przeszedł operację, może przewrócił się i doznał urazu a może po prostu coś boli go tak strasznie, że odbiera mu to radość życia.

 

więcej

Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Rehabilitacja dziecięca w ciągu ostatnich kilku lat przeżywa burzliwy rozwój. Zmieniły się możliwości diagnostyki i terapii niemowląt. Coraz więcej uwagi zwraca się na profilaktykę rozwoju ruchowego małych dzieci.

Coraz częściej spotykamy rodziców, którzy chętnie uczą się prawidłowej pielęgnacji, chcą poznać zabawy, które mają znaczenie dla rozwoju i jak najlepszej koordynacji u dziecka.

więcej

Fizjoterapia laryngologiczna i foniatryczna

Mowa jest czymś niezwykle unikalnym i specyficznym dla człowieka, a sprawna artykulacja i swobodne posługiwanie się głosem umożliwia dobre funkcjonowanie i porozumiewanie się społeczne a także realizację celów osobistych i zawodowych.

 więcej

Fizjoterapia onkologiczna

Choroba nowotworowa jest bardzo trudnym doświadczeniem nie tylko dla samego chorego, ale dla całej rodziny. Na szczęście rozwój metod diagnostyki i obrazowania który nastąpił w ostatnich latach przyczynia się do wczesnego wykrywania nowotworów, co ma kluczowe znaczenia dla powrotu pacjenta do zdrowia.

 więcej

Dietetyka

Dietetyka jest nauką medyczną, która wyspecjalizowała się w zakresie racjonalnego odżywiania człowieka „w zdrowiu i w chorobie”. Dietetyka zajmuje się oceną wpływu choroby na stan odżywienia pacjenta, oraz wpływu odżywiania na wyniki leczenia chorób.

Dietetyka bardzo intensywnie rozwija się w ostatnich latach w Polsce, m.in. z uwagi na występowanie coraz liczniejszych chorób o podłożu dietozależnym, zwłaszcza u dzieci i młodzieży oraz u osób starszych.

więcej

Psychosomatyka i Psychoterapia

Psychosomatyka zajmuje się różnego rodzaju dolegliwościami cielesnymi (somatycznymi), które mają, bądź mogą mieć podłoże w psychice człowieka. Długotrwały, przewlekły stres psychologiczny może prowadzić do rozwoju określonych chorób psychosomatycznych, których lista jest bardzo długa.

Choroby te dają bardzo niespecyficzne objawy, z tego powodu trafiający do nas Pacjenci zazwyczaj odwiedzili już kilku lub nawet kilkunastu specjalistów, mają wykonane kompleksowe badania i niestety nadal nie wiadomo skąd biorą się ich dolegliwości.

więcej